Bilimsel Program

  SALON A   SALON B   SALON C
08:30-08:40

Avrupa Laringoloji Derneği Workshop: Aritenoid Kıkırdak Üzerine Açılış Konuşmaları
Kürşat Yelken
Marc Remacle
08:30-10:00

Moderatör: Ferhan Öz

Ses Oluşumu Anotomisi ve Fizyolojisi
Haldun Oğuz

Sesin Temeli Olarak Nefes Desteği
Lisa Popeil

Konuşmada ve Şarkı Söylemede Rezonans
Eleonora Bruni, Erika Biavati
08:30-10:00 Ses Değerlendirmesi
Moderatör:
Elif Aksoy

Sesin Algısal Değerlendirmesi

Mehmet Akif Kılıç

Sesin Akustik Analizi
Göksu Yılmaz 

Sesin Görsel Değerlendirmesi
Selmin Özgürsoy
08:40-08:55

Anatomi-Fizyoloji
Moderatör:
Kürşat Yelken
Taze Kadavra Üzerinde Krikoaritenoid Eklemin Anatomisi
Guillermo Campos
08:55-09:05

Yapay Zeka ile Ses Telleri ve Aritenoidlerin Açısal Hareketinin Ölçülmesi: Laringeal Kanserin TNM Evrelemesinde Olası Uygulamalar
Alessandra Sordi
09:05-09:20

Laringeal EMG: Teknik ve Değerlendirme
Sevtap Akbulut
09:20-09:30

Parezi, Paralizi
Moderatör:
Malgorzata Wierzbicka
Aritenoid (im)mobilitesi ve İpsilateral Vokal Fold (im)mobilitesi: Bir Fark Olabilir mi?
Markus Hess
09:30-09:45

Fonksiyonel Aritenoid Yanlış Hizalanması: Yukarıdakilerin Hiçbiri Değilse
Rehab Awad
09:45-10:00

Sublüksasyon Var mı?
Yetişkinlerde Entübasyona Bağlı Aritenoid (sub)luksasyon: Buna İnanıyor musunuz?

Markus Hess
10:00-10:15

Vokal Process Augmentasyonu: Nasıl Yaparım?
Markus Hess
       
10:15-10:25

Enjeksiyon Laringoplasti Sonrası Nöroplastisite
Gauthier Desuter
       
10:25-11:00 Kahve Arası
Panel
Tek Taraflı Hareketsizlik
Moderatör:
Michal Zabrodsky
11:00-12:30

Sık Karşılaşılan Ses Bozukluklarına Yaklaşım
Moderatör: Haldun Oğuz
Konuşmacılar: Burak Aşık, Ceki Paltura, Gamze Yeşilli Puzella, Sanja Krejovic, Tuğba Kaya, Reham AbdelWakil Ibrahim
11:00-12:30 KURS
Ses Terapisi Uygulamaları
Moderatör:
Esra Özcebe
Konuşmacılar: Aydan Baştuğ Dumbak, Elçin Tadıhan Özkan, Fatma Esen Aydınlı, Gayem Köprücü
(Kontenjan 50 Kişi ile sınırlıdır)
11:00-11:15

Aritenoid Addüksiyonu
Elizabeth Sjögren
11:15-11:25

String Aritenoid Addüksiyonu: AA'da Ciddi ve Riskli Posterior Tiroid Yaklaşımından Nasıl Kaçınılır?
Markus Hess
11:25-11:35

Medializasyon Tiroplastisi
Goretex
Montgomery

Gauthier Desuter
11:35-11:45

CT Kılavuzlu İmplant Tasarım Tekniği ile Silastik Kullanılarak Medializasyon Tiroplastisi
Chadwan Al Yaghchi
11:45-12:00

VOIS Ayarlanabilir İmplant Kullanılarak Medializasyon
Chadwan Al Yaghchi
12:00-12:30

Tartışma

12:30-12:40

Nefes Darlığı
Tek Taraflı Hareketsizlik
Moderatör:
Marc Remacle
Kornikulat Rezeksiyonu
Chadwan Al Yaghchi
12:30-14:00

Moderatör: Arzu Tüzüner
Alaringeal Konuşma; Provox Ses Protezi
Merel Latenstein, Marise Neijman  
12:30-13:45 KURS
Yutma Terapisi Kursu
Moderatörler:
Ozan Özgürsoy, Numan Demir
(Kontenjan 50 Kişi ile sınırlıdır)
Panel
Bilateral Hareketsizlik

12:40-12:50

Lateral Aritenoidopeksi
Yakubu Karagama

12:50-13:05

Farklı Tiplerde Parsiyel Aritenoidektomi vs Posterior Kordotomi
Hakan Coşkun

13:05-13:15

Medial Aritenoidektomi Tekniği ve Fonksiyonel Sonuçlar
Chadwan Al Yaghchi

13:15-13:25

Aritenoid Kıkırdakta Blue Lazer ve Doku Etkileşimi
Guillermo Campos
13:35-13:45

Tartışma
13:45-14:45 Öğle Arası
14:45-14:50

Moderator: Elizabeth Sjogren
Reinnervasyon

Necati Enver
14:45-16:20

Oyunculukta Ses Kullanımının Önemi
Moderatör:
Fidan Kurt Kasapbaşı
Konuşmacılar: Kürşat Yelken, Açelya Akkoyun, Bade Dedemen
14:45-16:20 KURS
DKT için Ses Eğitimi
Moderatör:
Fatma Esen Aydınlı
Konuşmacılar: Eylül Birkent, Özlem Öner, Doğan Balcı
(Kontenjan 50 Kişi ile sınırlıdır)
14:50-14:55

Reinnervasyon
Kate Heathcote
14:55-15:10

Granülom
Markus Hess
15:10-15:25

Posterior Glottik Stenoz: Değerlendirme ve Tedavi
Lise Crevier
Stephane Hans
15:25-15:40

Sineşili Şiddetli Posterior Glottik Stenozun Kaburga Kıkırdak Grefti Kullanılarak Açık Rekonstrüksiyonu
Chadwan Al Yaghchi
15:40-16:10

Hareketsizlik
Radyofrekans
Tip II Tiroplasti
Miyonörektomi

James Thomas
16:10-16:20

EMG Kılavuzlu Botulinum Toksin Uygulaması
Sevtap Akbulut
16:20-16:50 Kahve Arası
Moderatör
Hakan Birkent
16:50-17:50

Vokal Tremor Ölçümü
Youri Maryn

Not: Kursta bazı ses örnekleri üzerinde çalışılacaktır, katılımcılar atölye çalışmaları sırasında disüztü bilgisayarlarını yanlarına getirerek atölye çalışmasında aktif yer alabilirler.

16:50-17:50 Dünya Sahnelerinde Türk Opera Sanatçıları
Moderatör: Güzin Gürel
Konuşmacılar: Burak Bilgili, Hale Soner Kekeç 
16:50-17:00

Onkolojik Senaryolarda Kriko-aritenoid Eklemin Yönetimi: Yukarıdan ve Aşağıdan!
Cesare Piazza
17:00-17:15

Posterior Paraglottik Boşluk ve Laringeal Kanserde Değeri
Cesare Piazza
17:15-17:30

Kondrom
Małgorzata Wierzbicka
17:30-17:40

Tartışma
Sonuçlar
Kürşat Yelken
Marc Remacle
17:50-18:00 Kahve Arası
18:00-19:00 Açılış Konuşmaları
Açılış Töreni

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Korosu Konseri
Şef: Fidan Kurt Kasapbaşı
  SALON A   SALON B   SALON C   SALON E
08:30-10:00

Alaringeal Konuşma
Moderatör:
Bengü Çobanoğlu
Konuşmacılar: Barış Karakullukçu, Marise Neijman, Merel Latenstein
08:30-09:15

Panel 1

Türk Coğrafyasında Profesyonel Sese Yaklaşım
Moderatör:
Özgür Yiğit

Pratiğimizde Tek Taraflı Parezi İçin İneksiyon Laringoplasti
Begungutova Zhanel

Laringolojide Botulinum Toksini ile İlgili Deneyimlerimiz
Aliya Turayeva

Larinks ve Trakeanın Kronik Stenozlarının Tedavisi
Shoira Makhmadaminova

08:30-10:00 Ses Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar
Moderatör:
Tülin Malkoç
Konuşmacılar: Ayhan Helvacı, Nuran Ayaz
   
09:15-10:00

Panel 2

Azerbaycanlı Muğam Şarkıcıları Arasında Vokal Dayanıklılık ve Sanatın Araştırılması
Moderatör:
Ramil Hashimli

"Azerbaycanlı Muğam Şarkıcılarında (Hanende) Vokal Sağlık, Refah ve Akustik-Fizyolojik Dinamiklerin Araştırılması"
Alexandria Sultan von Bruseldorff

"Şarkıcıların Vokal Sağlığının Sürdürülmesinde Ses Doktorlarının Hayati Rolü: Değerlendirme, Müdahale ve Sürekli Gözetim"
Kamil Suleymanov, Dilshad Shadlinskaya

"Opera Sanatında Klasik Vokal ve Muğam Sentezi"
Gülistan Aliyeva

10:00-10:30 Kahve Arası
10:30-12:00

Moderator: Marc Remacle

Şarkıcılarda Fonocerrahide Önemli Noktalar
Kürşat Yelken 

Vokal Skar: Nasıl Önlenir?
Chadwan Alyaghici

Sulkus Vokalis ve Skar Tedavisinde Ses Terapisinin Önemi
Rehab Awad

Seste Rejeneratif Tıp ve Doku Mühendisliği
Ayşegül Karaaltın
10:30-12:00

Moderatör: İlter Denizoğlu

Hiper ve Hipo Fonksiyonel Ses Bozukluklarının Tedavisi için SOVT Egzersizlerinin Seçiminde Klinik Karar Verme
Tori Burnay
10:30-12:00 Temel Ses Eğitimi Atölyesi
Moderatör:
Seyhun Topbaş
Konuşmacılar: Ardan Beyarslan, Seta Kürkçüoğlu, Ulaş Saka
   
12:00-13:00 Öğle Arası
13:00-14:30

Moderatör: Markus Hess

Güneydoğu Asya'da Kronik Tek Taraflı Vokal Fold Paralizisi Hastalarında VOIS İmplant Kullanımına İlişkin Erken Deneyim
Marina Mat Baki

Gösteri Devam Etmeli: Foniatristin Görüşü
Ekaterina Osipenko

Şarkı Söyleme Sesinin Akustik Değerlendirmesi: Şarkı Söyleme Sesi Becerilerini Değerlendirmeye Yardımcı Olacak Araçlar
Youri Maryn

Guy's ve St. Thomas Hastanesi Ses Kliniği Elit Performansa Yaklaşım
Tori Burnay

Isshiki Tiroplasti Tip 1,2,3&4
Yakubu Karagama
13:00-14:30

Moderatör: İlknur Maviş

Profesyonel Şarkıcılarda Stillerinin (rock, pop, heavy metal vb.) Bir Parçası Olarak Supraglottik Vibrasyon Kullanımı

Cathrine Sadoline, Mathias Aaen

Hastalarda ve Profesyonel Sanatçılarda, Kompansatuar veya Tamamlayıcı Stratejiler olarak Supraglottik Vibrasyonlar 
Cathrine Sadoline, Mathias Aaen
13:00-14:30 KURS
Temel Ses Terapisi Workshop
Moderatör:
Seyhun Topbaş
Konuşmacılar: Afaq Abbasova, Eren Balo, İbrahim Can Yaşa, Korhan Sezin, Serkan Bengisu
(Kontenjan 50 Kişi ile sınırlıdır)
13:00-17:00 Master Class
Hülya Kazan
14.30-15:00 Kahve Arası
15.00-17:00

Sesin Farklı Yönleri-1
Moderatör:
Hakan Çoşkun

Tecrübeli Cerrahlar için Augmentasyon İşlemleri
Markus Hess

Neden Sesimde Yorgunluk Hissediyorum?
Dalia Larsen

Kas Gerilim Disfonisi Hastalarında Yeni Bir Müdahale Olarak CVT

Mathias Aaen, Cathrine Sadoline

Larenkste HPV
Francesco Bussu


Premalign Vokal Kord Lezyonlarında NBI Yararlılığı ve Snıflandırmaların Gözden Geçirilmesi
Hanna Klimza
15.00-17:00

Moderatör: Fatih Öğüt
İyi Huylu Vokal Kord Lezyonlarında Ameliyat Öncesi ve Sonrası Ses Terapisi: Kanıt Nedir ve İyi Bir Fikir Birliği Ne Olabilir?
Rehab Awad

Uzaktan Ses Terapisi: Güncel Deneyim ve Zorluklar
Rahab Awad
15.00-17:00 Korolarda Ses Eğitim Uygulamaları
Moderatör:
Sevtap Akbulut

Konuşmacılar: Aykut Önder Sarıçifçi, Zoran Stanisavljevic, Zeynep Yadigaroğlu, Kübra Şenyaylar
   
17:00-18:00

Sesin Farklı Yönleri-2
Moderatör:
Gürsel Dursun

Globus Faringeuslu Hastalarda Farmakolojik Tedavi ve Foniatrik Tedavi Sonuçları
Alejandro Berlin

Tek Taraflı Ses Teli Felci Rehabilitasyonunda Ses ve Hava Yolu Dengesi
Kate Heatcote

VOIS İmplantı Kullanılarak Tiroplasti
Shiying Hey

High Definiton Larengoloji
James Thomas

Mikrocerrahi İşlemlerde Hyaluronik Asit İmplantasyonu
Camille Finck

17:00-18:00

Moderatör: Esra Özcebe

Ses Patolojilerinde (Nodül, Kist, Sulkus, Ameliyat Sonrası Dönem vb.) Ses Eğitiminin Etkinliği
Eleonora Bruni, Erika Biavati  

17:00-18:00

Sözlü Bildiri Oturumu
Moderatör:
Can Doruk

SB-001 İmmünokompetan Hastalarda Mantar Larenjiti; Risk Faktörleri, Sunum ve Tedavi
Ibrahim Issa

SB-002 Tam stenozda konuşmayı mümkün kılmak: Endoskopik bir yaklaşım
Masaany Binti Mansor

 

SB-003 Büyüyen bir glottik kitle: Malign iğsi hücreli karsinoma karşı nodüler fasiit, tanısal bir zorluğun patolojisi
Shaden Zakariya Al Riyami

SB-004 Darbeli manyetik alan tedavisi: iyi huylu laringeal neoplazmlı hastalarda ameliyat sonrası ses rehabilitasyonunda modern bir yöntem
Ekaterina Putkaradze

SB-005 Larenks kanserinde volatolomun e-burun teknolojisi ile ön değerlendirmesi
Claudia Crescio

   
18:00

İtü Tmdk Geleneksel Türk Müziği Topluluğu Konseri
Şef: 
Cihangir TERZİ

  SALON A   SALON B   SALON C   SALON D
08:30-10:00


Moderatör: Kayhan Öztürk 

Voiceworks® Metoduna Giriş- Her Şarkıcının Bilmesi Gerekenler
Karşılaştırmalı Nefes Desteği Stratejileri
Vibrato Mekanizması, Tipleri ve Çözümleri
Vokal Registerlerde Uzmanlaşma
Çağdaş Stiller için Belting Tekniği

Lisa Popeil
08:30-10:00 Geriatrik Ses Bozuklukları
Moderatör:
Emel Çadallı Tatar 

Alzheimer ve Ses

Selin Karalı

Ses Terapisi
Önal Öncebay

Yaşlanmada Ses
Maral Yeşilyurt

Nörojenik Ses Bozuklukları ve Yaşlanma
Özlem Cangökçe Yaşar

Aerodinamik Değişiklikler
Maral Yeşilyurt

Enjeksiyon + Tip 1  Tiroplasti
Bengü Çobanoğlu 
08:30-10:00 Fonksiyonel Ses Bozuklukları
Moderatör:
Ahmet Konrot
Konuşmacılar: Burak Eren, Çiler Büyükatalay Yaldız, Eda Uzuner, Elife Barmak, Güzide Atalık
08:30-10:00

Sözlü Bildiri Oturumu
Moderatör:
Fatma Esen Aydınlı

SB-006 Antrenörlere Uygulanan Ses Terapisi Etkililiğinin Belirlenmesi
Zeynep Özge Sara

SB-007 Reinke Ödemli Bireylerde Çok Boyutlu Ses Değerlendirmesi Bulgularının Sunumu ve Ses Terapisinin Etkililiğinin İncelenmesi: Ön Bulgular
Elif Meryem Ünsal

SB-008 Tek Taraflı Vokal Fold Paralizili Yetişkinlerde Yarı Kapantılı Ses Yolu Egzersizlerinin Anlık Etkisinin İncelenmesi
Elif Meryem Ünsal

SB-009 Pediatrik ses handikap indeksinin meta-analitik güvenirlik genellemesi
Damlasu Yağcıoğlu

SB-010 Pediatrik popülasyonda eklektik ses terapisinin etkililiğinin incelenmesi: preliminer çalışma
Özlem Beşik Topçu

SB-011 Dil ve Konuşma Terapistlerinin pediatrik ses alanındaki güncel uygulamalarının araştırılması
Batuhan Ökte

SB-012 Motor konuşma geriliği olan çocuklarda vokal fold nodülü için yoğunlaştırılmış ses terapisi: vaka sunumu
Ayşegül Sarı

SB-013 Sulcus vocalis tanılı hastalarda ses terapisinin etkililiği: preliminer çalışma
Özlem Beşik Topçu

SB-014 Vokal Nodül Tanısı Almış İlköğretim Çağındaki Bir Olguda Eklektik Ses Terapisinin Etkililiği
Melek Nur Uygun

10:00-10:30 Kahve Arası
10:30-12:00

Moderatör: Ömer Develioğlu

Visuel Nörolarengoloji
James Thomas

Dinlemenin Sırları (Ses Bozukluğunu Anlamak)
James Thomas
10:30-12:00 Ses Cerrahisi Yolculuğu
Moderatör:
Hakan Birkent
Konuşmacılar: Elif Şahin Orhon, Elif Meryem Ünsal Akkaya, Mustafa Aslıer, Volkan Sunter, Ziya Saltürk
10:30-12:00 Farklı Müzik Türlerinde Ses Eğitimi
Moderatör: Şebnem Ünal

Konuşmacılar:
Opera: Ayşe Sezerman,
Müzikal: Çağnur Gürsan,
Türk Müziği: Kemal Akdoğan,
Jazz: Ece Göksu,
Pop: İrem Derlen
10:30-12:00

Sözlü Bildiri Oturumu
Moderatör:
Saime Sağıroğlu

SB-016 Sağlıklı sese sahip yüzme antrenörlerinin mesleki kullanıma bağlı olarak seslerinde erken dönemde meydana gelen değişikliklerin akustik ve algısal olarak incelenmesi
Burçin Mutlu

SB-017 65 Yaş ve Üzeri Sarkopeni Riski Taşıyan Bireylerin Ses ve Yutma Durumlarının Değerlendirilmesi
Aynur Ikra Demir

SB-018 Tek Taraflı Ses Teli Felci Olan Hastalarda Aspirasyon Ve Disfajiyi Değerlendirmede Gugging Yutma Tarama Testi (GUSS)’ nin Tanısal Doğruluğunun Belirlenmesi: Pilot Çalışma
Ilayda Gündüz

SB-019 Total Larenjektomili Bireylerin Sosyal İzolasyon ile Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Pilot Çalışma
Emrah Karacaoğlu

SB-020 Yaşlı Yetişkinler için Sağlıklı Ses Nedir? Klinisyenin İşitsel Algısal Değerlendirmesi ve Yaşlı Yetişkinlerin Öz Değerlendirme Sonuçlarının İncelenmesi
Elif Tunç Songur

SB-021 Normofonik Bireylerde Okuma Metni Bölümlerinin Kepstral Parametre Değerleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Ayşe Nur Demirci

SB-022 Baş Boyun Kanseri Tanılı Bireylerde Kullanılan İletişim, Ses ve Yutma ile İlişkili Öz Değerlendirme Ölçeklerinin Okunabilirliğinin Değerlendirilmesi
Semra Koçak

SB-023 65 Yaş ve Üzeri Bireylerde Yutma Bozukluğu Belirtilerinin Görülme Sıklığının Değerlendirilmesi ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisinin İncelenmesi
Aynur Ikra Demir

SB-027 Ses kalınlaştırma ameliyatından sonra ses terapisine olan ihtiyacın ameliyat üzerinden geçen zamana göre karşılaştırılması
Buse Demir

12:00-13:00 Öğle Arası
13:00-14:30

Yaşam Boyu Sahne Performansı
Moderatör:
Fidan Kurt Kasapbaşı
Konuşmacılar: Esra Özcebe, Ferhan Öz, Güzin Değişmez
13:00-14:15 KURS
Videolaringostroboskopi Kursu
Moderatör: Sevtap Akbulut
Konuşmacılar: Çiler Büyükatalay Yaldız, Nurullah Türe, Meltem Demirdağ Çevikkan
(Kontenjan 50 Kişi ile sınırlıdır)
13:00-14:30 Reflü ve Allerjinin Ses Üzerine Etkileri
Moderatör
: Mustafa Şahin
Konuşmacılar: Ahmet Mutlu, Esma Altan, Saime Sağıroğlu, Sibel Yıldırım, Songül Dursun, Tuğçe Nergiz
13:00-14:00

Sözlü Bildiri Oturumu
Moderatör:
Burak Aşık

SB-024 Parkinson hastalarının prozodi, solunum, fonasyon ve akıcılık özelliklerinin algısal, akustik ve aerodinamik değerlendirmesi
Ebru Yıldırım

SB-025 Ses polikliniği kulak burun boğaz tanısını ne ölçüde değiştirir?
Gülcan Efe

SB-026 ALS Tanılı Vaka'nın Değerlendirme ve Terapi Süreci
Nazife Nur Afacan

SB-028 Trans kadınların ve cis kadınların fundamental frekans ve perde genişliği parametrelerinin ünlü fonasyonu ve bağlantılı konuşma örneklerinde karşılaştırılması
Damlasu Yağcıoğlu

SB-029 Sağlıklı Sese Sahip Cis Kadınlarda Gürlük Değişimi Sesin Kadınsılığını Etkiler mi?
Elif Ezgi Işık

14.30-15:00 Kahve Arası
15.00-16:30

Moderatör: Ardan Beyarslan
Estill Ses Eğitimi
Stefanie Rummel

Vokal Renkleri – Ses Araştırması – Ses Uygulaması

  • Anatomik Tabanlı Kas Eğitimi Sayesinde Daha İyi Ses Kontrolü
  • Estill Ses Eğitiminin ne Olduğunu Anlamak
  • Farklı vokal Tekniklerinin Nasıl Üretileceğini Anlamak
  • Estill Şekillerinin Pratik Uygulaması
  • En son MRI 2D ve 3D Araştırmasına İlişkin Kısa Bilgi
15.00-16:30 PVFMD - Kronik Öksürük
Moderatör:
Elçin Tadıhan Özkan
Konuşmacılar: Elif Tunç Songur, Fatma Esen Aydınlı
15.00-16:30

Sözlü Bildiri Oturumu
Moderatör: Volkan Sünter

SB-030 Laringeal Papillomatozis Yönetimi
Ibrahim Issa

SB-031 445-nm mavi lazer kullanılarak benign laringeal lezyonların tedavisinin etkinliği
Polina Shamkina

SB-032 Vokal Kıvrımların İnflamatuar Lökoplaki: Yaklaşım ve Tedavi Algoritması
Nadhirah Mohd Shakri

SB-033 İyi huylu ses kıvrımı lezyonlarında ses terapisine karşı fonocerrahi
Rodica Elena Muresan

SB-034 Vokal Fold Skarı ve Sulkus Vokalis için Otolog Tragal Perikondrium Grefti: Tek merkezli prospektif çalışma
Juan David Urazán Murcia

SB-035 Vokal kord granülomunun yönetimi: sistematik bir inceleme ve meta-analiz
Bayan Besharah

SB-036 Ses kıvrımı nodüllerinde ofis tabanlı steroid enjeksiyonu
Hasan Keskin

SB-037 Larengoloji ofis prosedürleri için hastaların lokal anestezi memnuniyeti ve toleransı: bir ön rapor
Carlo Robotti

SB-038 Anterior komissür glottik web'in mikroflap tekniği ile rekonstrüksiyonu
Kamila M. Magomedova

15.00-16:40

Sözlü Bildiri Oturumu
Moderatör:
Bengü Çobanoğlu

SB-039 Müzik bölümü öğrencilerinde vokal hijyen farkındalığı
Meltem Demirdağ Çevikkan

SB-040 Kayıt Stüdyolarının Akustik Değerlendirmesi: Türkiye ve Dünyadaki Kayıt Stüdyolarının Karşılaştırılması
Mustafa Dallı

SB-041 Piyano eşlikli Türk müziği eserleri için temel ses egzersizi önerileri
Kübra Haskılınç Çelebi

SB-042 Solfej eğitiminde earmaster kullanımının ses eğitimi dersine faydalarına ilişkin öğrenci görüşlerinin incelenmesi
Bilge Atay Karlıdağ

SB-043 “Klasik Batı Müziği Ve Türk Halk Müziği Vokal İcralarının Karşılaştırılması: Şarkı Endoskopisi”
Simge Narin

SB-044 Seçilmiş yoga pozlarının Appoggio tekniğine katkısı
Burcu Koşar

SB-046 Ses eğitiminde bireysel ve grup derslerinin öğrenci performansına etkisi
Ilhan Uğur Yazar

SB-047 Bir davranış biçimi olarak vokal icrada üslûp olgusu
Sıla Erol Gülümser

SB-048 Klasik Türk Müziği ve Opera İcralarının Şarkı Endoskopisi Tekniğiyle Karşılaştırmalı Analizi
Fidan Kurt Kasapbaşı

16:30-18:00

Pediatrik Ses Bozuklukları
Moderatör:
Hakan Coşkun

Terapi
Elçin Tadıhan Özkan

Cerrahi
Sevtap Akbulut

Rezonans Bozuklukları
Müge Özçelik Korkmaz

Ebeveyn Eğitimi
Nurcan Alpuran

Pediatrik Paralizi
Necati Enver
16:30-18:00

Sözlü Bildiri Oturumu
Moderatör:
Nurullah Türe

SB-049 Rekürren laringeal sinirin bilateral lezyonlarının cerrahi tedavisinin fonksiyonel sonuçları
Ksenija Samac

SB-050 Tek taraflı vokal kord paralizisi için cerrahi tedavilerde ses sonuçlarının karşılaştırılmalı değerlendirmesi: enjeksiyon laringoplastiye karşı medializasyon tiroplastisi ve seçici olmayan laringeal reinnervasyon
Reece Travis

SB-051 Asidik Olmayan Reflüye Bağlı Bilateral Vokal Fold Palsisi Gelişen Nadir Bir Olgu
Reem Salem Almohammadi

SB-052 Birinci tip tiroplasti. Deneyim, hatalar ve başarılar
Nozima Nadjimutdinova

SB-053 Apneik Teknikte Transoral Enjeksiyon ile Medializasyon Laringoplasti Sonuçları
Nurullah Türe

SB-054 Çeşitli cerrahi yöntemlerle endoskopik glottoplasti kullanırken ses perdesini yükseltmenin etkinliğinin değerlendirilmesi. Bizim deneyimimiz
Lily Budeikina

SB-055 Bilateral ses kıvrımı paralizisi olan hastalarda akustik ses analizine dayalı cerrahi tedavi yöntemi seçimi
Ismail Guseynov

SB-056 Adduktor laringeal distoni
tedavisi olarak botulinum toksin A enjeksiyonlarına karşı lazer tiroaritenoid miyonörektominin uzun dönem etkisi. Tek bir merkez deneyimi
Juliëtta H.c. Schuering

16:30-18:00

Sözlü Bildiri Oturumu
Moderatör:
Özlem Önerci

SB-045 Oyuncunun Sesine Rodenburg Yaklaşımının Temelleri
Simay Yılmaz

SB-057 Çocuklarda kısmi sağırlığın ses üzerine etkisi
Karol Myszel

SB-058 Zorla fısıldamanın ses üzerinde bir etkisi var mı?
Matthias Echternach

SB-059 Vokal kordun kavernöz hemanjiomu: Polip benzeri nadir bir lezyon
Maria Landa Garmendia

SB-060 Azerbaycanlı muğam şarkıcılarında ses sağlığı, esenlik ve akustik-fizyolojik dinamiklerin araştırılması
Alexandria Sultan Von Bruseldorff

SB-061 İşitme kaybı ses kalitesini etkiler mi?
Hasan Keskin

SB-062 Tek Taraflı Vokal Fold Paralizisinin Tedavisinde Krikotiroid Vizör Manevrası: Bir Olgu Sunumu
Ali Dehqan Ahmad Abad

SB-063 Krikotiroid Vizör Manevrası (CVM): Kas Gerginliği Disfonisi için Yeni Bir Tedavi Protokolü
Ali Dehqan Ahmad Abad

SB-064 Ses kıvrımları patolojisinin teşhis ve tedavisinde sessiz şarkı söyleme testi
Santa Vecerina Volic

SB-015 The correlation between speech range profile analysis and talkativeness, vocal loudness levels Konuşma aralığı profil analizi ile konuşkanlık, ses yüksekliği seviyeleri arasındaki korelasyon
Hasan Keskin

17:00-18:00

Sözlü Bildiri Oturumu
Moderatör:
Ahmet Mutlu

SB-065 Ses kısıklığı ile ilgili çevrimiçi hasta bilgilendirme metinlerinin okunabilirlik ve kalite düzeyleri
Şerife Nur Biçen

SB-066 Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan öğretmenlerin bir iş günü ses kullanımlarının ses parametreleri ve ses yorgunluğu üzerine etkisi: ön sonuçlar
Melis Özperçin

SB-067 Yüksek Vokal Talep Seviyelerine Sahip Öğretmenlerin, Gün İçerisindeki Ses Değişimlerinin ve Uygulanan Farklı Koruyucu Ses Egzersizlerinin Algısal Olarak Değerlendirilmesi
Elanur İşeri

SB-068 Bağlantılı Konuşma Durumlarında Sesin Aerodinamik Özelliklerinin Test Tekrar Test Güvenirliğinin Belirlenmesi
Oya Büşra Çetin

SB-069 Okul Öncesi ve İlkokul Öğretmenlerinin Pediatrik Ses Bozukluklarına İlişkin Bilgi Düzeyi ve Yönlendirme Becerilerinin Araştırılması
Buket Ayça Sözüçok

SB-070 Üniversite Öğrencilerinde Sigara Kullanımının Ses Kalitesi Üzerine Etkisi
Dilek Demiral Özgedik

18:00 Gala Töreni
Şan Konseri
Sirene Korosu
  SALON A   SALON B   SALON C
08:30-10:00 Ses Değiştirme; Cerrahiden Terapiye
Moderatör:
Erhan Demirhan
Konuşmacılar: Elad Azizli, Erhan Demirhan, Eylül Birkent, Gamze Yeşilli Puzella, Necati Enver
08:30-10:00 KURS
Değerlendirmeden Terapiye Pediatrik Ses Bozuklukları
Konuşmacılar: Cem Özer, Müge Müzeyyen Çiyiltepe, Özgül Akın Şenkal
(Kontenjan 50 Kişi ile sınırlıdır)
08:30-10:00 KURS
DoctorVox Uygulamaları
Moderatör:
Mehmet Akif Kılıç
Konuşmacılar: Elif Şahin Orhon, İlter Denizoğlu
(Kontenjan 50 Kişi ile sınırlıdır)
10:00-12:00 Çocuk Korolarında Ses Eğitimi Çalışmaları ve Kapanış Konseri (TRT Çocuk Korosu ve IDOB Çocuk Korosu)
Moderatör:
Tuğçem Aslan Kar
Konuşmacılar: Gizem Berrak Taş Güzeloğlu, Tuğba Ertan
10:00-12:00 KURS
Sesten Yutmaya Bakış Açısı
Konuşmacılar: Ayşegül Yılmaz,Hilal Berber Çiftçi,Müge Müzeyyen Çiyiltepe
(Kontenjan 50 Kişi ile sınırlıdır)
10:00-12:00