Bilimsel Program

  SALON A   SALON B   SALON C
08:30-10:00 SALON A
Açılış Konuşmaları
10:00-10:30 Kahve Arası
10:30-12:00 Moderatör: Ferhan Öz

Ses Oluşumu Anotomisi ve Fizyolojisi
Haldun Oğuz

Sesin Temeli Olarak Doğru Nefes Alma
Tori Burnay

Konuşmada ve Şarkı Söylemede Rezonans
Eleonora Bruni, Erika Biavati
10:30-12:00 Avrupa Laringoloji Derneği Atölyesi: Aritenoid Kıkırdak Üzerine 10:30-12:00

Ses Değerlendirmesi
Moderatör:
Ozan Özgürsoy

Sesin Algısal Değerlendirmesi

Mehmet Akif Kılıç

Sesin Akustik Analizi
Göksu Yılmaz 

Sesin Görsel Değerlendirmesi
Selmin Özgürsoy

12:00-13:00 Öğle Arası
13:00-14:30

Sık Karşılaşılan Ses Bozukluklarına Yaklaşım
Moderatör: Haldun Oğuz
Konuşmacılar: Burak Aşık, Ceki Paltura, Gamze Yeşil Puzella, Mustafa Şahin, Sanja Krejovic, Tuğba Kaya

13:00-14:30 Avrupa Laringoloji Derneği Atölyesi: Aritenoid Kıkırdak Üzerine 13:00-14:30

Ses Terapisi Uygulamaları
Moderatör:
Esra Özcebe
Konuşmacılar: Aydan Dumbak, Elçin Tadıhan, Fatma Esen Aydınlı, Gayem Köprücü, Özkan Baştuğ

 
14.30-15:00 Kahve Arası
15.00-17:00 Yaşam Boyu Sahne Performansı
Moderatör:
Fidan Kurt Kasapbaşı
Konuşmacılar: Esra Özcebe, Ferhan Öz, TBA
15.00-17:00 Avrupa Laringoloji Derneği Atölyesi: Aritenoid Kıkırdak Üzerine 15.00-16.00 DKT için Şan Eğitimi
Moderatör:
Fatma Esen Aydınlı
Konuşmacılar: Eylül Birkent, Özlem Öner, Tuğçem Aslan Kar
16.00-17.00 Dünya Sahnelerinde Türk Opera Sanatçıları
Moderatör: Güzin Gürel
Konuşmacılar: Burak Bilgili, Efe Kışlalı, Hale Soner Kekeç 
17:00-18:00 SALON A
Açılış Konseri
  SALON A   SALON B   SALON C
08:30-10:00 Laringeal Konuşma
Moderatör:
Bengü Çobanoğlu
Konuşmacılar: Barış Karakullukçu, Marise Neijman, Merel Latenstein
08:30-10:00 Türk Coğrafyasında Profesyonel Sese Yaklaşım
Moderatör:
Özgür Yiğit
Konuşmacı:  TBA
08:30-10:00 Temel Ses Eğitimi Atölyesi
Moderatör:
Sinem Özdemir
Konuşmacılar: Ardan Beyarslan, Seta Kürkçüoğlu, Ulaş Saka
10:00-10:30 Kahve Arası
10:30-12:00 Moderator: Marc Remacle

Şarkıcılarda Fonocerrahide Önemli Noktalar
Jean Abitbol   

Vokal Skar: Nasıl Önlenir?
Chadwan Alyaghici

Sulkus Vokalis ve Skar Tedavisinde Ses Terapisinin Önemi
Rehab Awad

Sulkusa Bağlı Ses Kısıklığında Steroid ve 5FU Kombinasyon Tedavisi
Ramon Franco

Seste Rejeneratif Tıp ve Doku Mühendisliği
Ayşegül Karaaltın
10:30-12:00 Moderatör: İlter Denizoğlu

Hiper ve Hipo Fonksiyonel Ses Bozukluklarının Tedavisi için SOVT Egzersizlerinin Seçiminde Klinik Karar Verme
Tori Burnay
10:30-12:00 Ses Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar
Moderatör:
Tülin Malkoç
Konuşmacılar: Ayhan Helvacı, Berna Özkut, Gül Fahriye Evren, Nuran Ayaz
12:00-13:00 Öğle Arası
13:00-14:30 Moderatör: Markus Hess

Profesyonel Seste Laringeal Manupülasyonun Rolü
Jacob Liberman

Gösteri Devam Etmeli: Foniatristin Görüşü
Ekaterina Osipenko

Guy's ve St. Thomas Hastanesi Ses Kliniği Elit Performansa Yaklaşım
Tori Burnay

Isshiki Tiroplasti Tip 1,2,3&4
Yakubu Karagama
13:00-14:30 Moderatör: İlknur Maviş

Profesyonel Şarkıcılarda Stillerinin (rock, pop, heavy metal vb.) Bir Parçası Olarak Supraglottik Vibrasyon Kullanımı

Cathrine Sadoline, Mathias Aaen

Hastalarda ve Profesyonel Sanatçılarda, Kompanzatuar veya Tamamlayıcı Stratejiler olarak Supraglottik Vibrasyonlar 
Cathrine Sadoline, Mathias Aaen
13:00-14:30 Temel Ses Terapisi Workshop
Moderatör:
Ahmet Konrot
Konuşmacılar: Afaq Abbasova, Eren Balo, İbrahim Can Yaşa, Korhan Sezgi, Serkan Bengisu
14.30-15:00 Kahve Arası
15.00-17:00 Sesin Farklı Yönleri-1
Moderatör:
Jean Abitbol

Tecrübeli Cerrahlar için Augmentasyon İşlemleri
Markus Hess

Neden Sesimde Yorgunluk Hissediyorum?
Dalia Larsen

Kas Gerilim Disfonisi Hastalarında Yeni Bir Müdahale Olarak CVT

Mathias Aaen, Cathrine Sadoline

Larenkste HPV
Francesco Bussu


Subglottik Stenozda SILSI ve Krikotrakeal Rezeksiyonun Ses Üzerine Etkileri
Ramon Franco

Premalign Vokal Kord Lezyonlarında NBI Yararlılığı ve Snıflandırmaların Gözden Geçirilmesi
Hanna Klimza
15.00-17:00 Moderatör: Gürsel Dursun
İyi Huylu Vokal Kord Lezyonlarında Ameliyat Öncesi ve Sonrası Ses Terapisi: Kanıt Nedir ve İyi Bir Fikir Birliği Ne Olabilir?
Rehab Awad

Uzaktan Ses Terapisi: Güncel Deneyim ve Zorluklar
Rehab Awad
15.00-17:00 Korolarda Ses Eğitim Uygulamaları
Moderatör:
Sevtap Akbulut

Konuşmacılar: TBA
17:00-18:00

Sesin Farklı Yönleri-2
Moderatör:
Iris Rodrigues

Globus Faringeuslu Hastalarda Farmakolojik Tedavi ve Foniatrik Tedavi Sonuçları
Alejandro Berlin

Tek Taraflı Ses Teli Felci Rehabilitasyonunda Ses ve Hava Yolu Dengesi
Kate Heatcote

VOIS İmplantı Kullanılarak Tiroplasti
Shiying Hey

High Definiton Larengoloji
James Thomas

Mikrocerrahi İşlemlerde Hyaluronik Asit İmplantasyonu
Camille Finck

17:00-18:00

Moderatör: Pınar Ege

Ses Patolojilerinde (Nodül, Kist, Sulkus, Ameliyat Sonrası Dönem vb.) Ses Eğitiminin Etkinliği
Eleonora Bruni, Erika Biavati  

17:00-18:00  
  SALON A   SALON B   SALON C
08:30-10:00
Moderatör: Kayhan Öztürk 

Kas Gerilim Disfonisi , Globus ve Disfajinin Muayene ve Tedavisinde Manuel Terapi
Jacob Liebermann
08:30-10:00 Ses Cerrahisi Yolculuğu
Moderatör:
Hakan Birkent
Konuşmacılar: Elif Şahin Orhon, Mustafa Aslıer, Volkan Sunter, Zehra Yılmaz Eksen, Ziya Saltürk
08:30-10:00 Fonksiyonel Ses Bozuklukları
Moderatör:
Seyhun Topbaş
Konuşmacılar: Burak Eren, Çiler Büyükatalay Yaldız, Eda Uzuner, Elife Barmak, Güzide Atalık
10:00-10:30 Kahve Arası
10:30-12:00 Visuel Nörolarengoloji
James Thomas

Dinlemenin Sırları (Ses Bozukluğunu Anlamak)
James Thomas
10:30-12:00 Moderatör: TBA
Estill Ses Eğitimi
Stefanie Rummel
10:30-12:00 Farklı Müzik Türlerinde Ses Eğitimi
Moderatör:
Şebnem Ünal

Pop
TBA

Opera, THM, TSM, Caz
TBA
12:00-13:00 Öğle Arası
13:00-14:30 Oyunculukta Şan Eğitimi
Moderatörler:
Doğan Balcı, TBA
13:00-14:30 Moderatör: Arzu Tüzüner
Alingeal Konuşma; Provox Ses Protezi
Merel Latenstein, Marise Neijman  
13:00-14:30 Reflü ve Allerjinin Ses Üzerine Etkileri
Moderatör
: Elif Aksoy
Konuşmacılar: Ahmet Mutlu, Esma Altan, Saime Sağıroğlu, Sibel Yıldırım, Songül Dursun, Tuğçe Nergiz
14.30-15:00 Kahve Arası
15.00-16:30 Geriatrik Ses Bozuklukları
Moderatör:
Emel Çadallı Tatar 

Alzheimer ve Ses

Selin Karalı

Ses Terapisi
Önal Öncebay

Yaşlanmada Ses
Müge Özçelik Korkmaz

Nörojenik Ses Bozuklukları ve Yaşlanma
Özlem Yaşar

Aerodinamik Değişiklikler
Maral Yeşilyurt

Enjeksiyon + Tip 1  Tiroplasti
Bengü Çobanoğlu 
15.00-16:30 PVFMD - Kronik Öksürük
Moderatör:
Elçin Tadıhan
Konuşmacılar: Elif Tunç Songur, Fatma Esen Aydınlı
15.00-16:30 Moderatör: TBA

Ustalık Sınıfı

Opera, Pop, Caz, TSM, THM
16:30-18:00 Pediatrik Ses Bozuklukları
Moderatör:
Hakan Coşkun

Terapi
Elçin Tadıhan Özkan

Cerrahi
Sevtap Akbulut

Rezonans Bozuklukları
Nurcan Alpuran

Ebeveyn Eğitimi
Maral Yeşilyurt

Pediatrik Paralysis
Necati Enver
16:30-18:00 Sözlü Bildiri Oturumu
Moderatör:
Can Doruk
16:30-18:00 Sözlü Bildiri Oturumu
Moderatör:
Özlem Önerci
  SALON A   SALON B   SALON C
08:30-10:00 Vokal Painting Atölyesi
Moderatör:
Tuğçem Aslan Kar
Konuşmacı: Başak Doğan
08:30-10:00 Değerlendirmeden Terapiye Pediatrik Ses Bozuklukları
Moderatör: TBA
Konuşmacılar: Cem Özer, Müge Müzeyyen Çiyiltepe, Özgül Akın Şenkal
08:30-10:00 DoctorVox Uygulamaları
Moderatör:
Mehmet Akif Kılıç
Konuşmacılar: Elif Şahin Orhon, İlter Denizoğlu

10:00-12:00 Ses Değiştirme; Cerrahiden Terapiye
Moderatör:
Taner Yılmaz
Konuşmacılar: Elad Azizli, Erhan Demirhan, Eylül Birkent, Gamze Yeşilli Puzella, Necati Enver
10:00-12:00 Sesten Yutmaya Bakış Açısı
Moderatör: TBA
Konuşmacılar: Ayşegül Yılmaz,Hilal Berber Çiftçi,Müge Müzeyyen Çiyiltepe
10:00-12:00